BİLİNÇLİ FARKINDALIK PROGRAMI

Bilinçli farkındalık programları kişisel gelişimmotivasyonstres kontrolü,yaratıcılıkliderlik amaçlı olabildiği gibi ekip ruhu oluşturmaşirket içi dengeleme, aile bütünlüğü gibi çeşitli konularda kişinin, aile bireylerinin, şirket çalışan ve yöneticilerin farkındalığını artırmak ve ilişkilerinin sürtüşme yerine sinerjiye dönüşmesini amaçlamıştır.