Dr. Erol ERGÜLER Kimdir ?


Dr. Erol ERGÜLER

  • 1983 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu
  • 1990 Nükleer Tıp Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. 
  • Akupunktur Uzmanı (T.C. Sağlık Bakanlığı)
  • Aile Danışmanı (T.C. Aile ve Sosyal P. Bakanlığı)

Dr. ERGÜLER, Nükleer Tıp alanında teşhis ve tedavileri (tiroid-guatr,radyoaktif iyot-atom tedavisi, radyosinovektomi ve diğer radyofarmasötik tedaviler) hastanede uygulamaktadır.

Nişantaşında kendi Akupunktur muayenehanesinde ise Tamamlayıcı, Entegratif, Koruyucu Tıp yani Bütüncül-Holistik tedavilerini ve eğitimlerini (Akupunktur, Hipnoz, Homeopati, B.I.T., Ozon, Meditasyon….) vermektedir.

Akupunktur, Hipnoz gibi tamamlayıcı ve destekleyici tedaviler, Dünya sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Sağlık Enstitüsü (NIH-CAD/CAM) listelerinde yer alan ve başarıyla uygulanan Entegratif tıp yöntemleridir.

Dr. Ergüler, Tiroid-Guatr hastalarının tedavisi sırasında hastaların hemen hemen hepsinde görülen stresin hastalara en büyük zararı verdiğini gözlemlemiştir. Stresin zararlarını en aza indirmek için stres yönetimi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte tiroid-guatr hastalarının klasik tedavisine ek olarak tamamlayıcı tıp yöntemlerini tedaviye entegre etmeye başlamış ve tedavi başarısının belirgin şekilde arttığını görüp bu konuda çalışmaya ağırlık vermiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ne gore; Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil; tam olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik-refah halidir (WHO definition of Health: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity).

Dr. Ergüler, hastalık denildiğinde sadece bedendeki değişikliklerin (semptomlar) üzerinde durmanın yanında hastanın Beden-Zihin-Akıl bütünlüğünü göz önünde tutarak yapılan Holistik-Bütünleyici tedavinin büyük fayda getirdiğini görmüştür. Hastalık belirtilerinin üzerine gitmek yerine bu belirtileri sonuç olarak kabullenerek, bozulan vücut dengesi düzenlendiğinde her bünyede mevcut olan doğal güçler gerçek tedaviyle sonuçlanan hareketi gerçekleştirmektedir. Tabii ki bu denge bozulmasının doğru teşhisinin yapılması önemlidir. Teşhiste öncelikle hastanın hikayesinin dinlenip ayrıntılı bir anamnezi alınmalıdır. Klasik muayene ve tetkiklerin yanında holistik muayene metodlarının (Meridyenlerin ölçümünün, Elektroakupunktur ve Kulak dedeksiyonu, Ryodoraku, Elektro-segmental ölçüm, Nabız-Dil teşhisi ve İridolojik muayene) yapılabilmesi doktoru doğru teşhise daha çok yaklaştırmaktadır. Böylece doğru ve etkin tedavi seçenekleri ortaya çıkarılabilmektedir.

Dr. Ergüler özellikle 1999 da Türkiye’nin en büyük felaketi olan Gölcük depreminde IFRC- Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay adına Deprem Bölgesi Sağlık Koordinatörlüğü yaptığı zaman bu yöntemlerin ne kadar hızlı ve etkili fayda getirdiğini gözlemlemiştir.

Dr. Ergüler Bilinçli Farkındalık Programını geliştirmiş olup, bireysel ve kurumsal eğitimler (stres yönetimi, motivasyon, yaratıcılık, takım-aile bütünlüğü, konsantrasyon) vermektedir. Tamamlayıcı – Entegratif – Koruyucu Tıp alanında hekimlere yönelik eğitimlerde de görev almaktadır: Hipnoz eğitmenliği, Ozon terapi eğitmenliği, Vegamed Akademi (Almanya) Biyorezonans ve elektroakupunktur eğitmenliği.

Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Derneğinin Kurucu Başkanlığını yapmış olup, Tamamlayıcı Tıp alanında Türkiye, Avrupa, Rusya ve Çin (uzak doğu) kongrelerine, seminerlere düzenli olarak katılmaktadır, Akupunktur, Hipnoz, Homeopati, Ozon, B.I.T. ve diğer Tamamlayıcı Tıp ile ilgili Ulusal ve Uluslar arası pek çok Kongrede konuşmacı olarak ve organizasyon yönetiminde görev almaktadır.

Dr. Ergüler, WIPO (World Intellectual Property Organisation) sertifikalı mediatör ve arbitratör dür.

VERDİĞİ EĞİTİMLER:

  • Birey ve kurumlara Bilinçli Farkındalık Programları eğitimleri,
  • Tıp doktorları ve sağlık çalışanlarına Entegratif tıp yöntemleri eğitimleri,
  • Dr. ERG Entegratif Tıp Akademisi çatısı altında sağlık çalışanları dışında Ruh-Zihin-Beden bütünlüğü ile ilgilenen bireylere sağlıkta bilinçlendirici Temel Holistik şifa eğitimleri vermektedir.