Tamamlayıcı Entegratif Koruyucu Tıp

Tamamlayıcı Entegratif Koruyucu Tıp

Yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak, hastalıkların tanı ve tedavilerinde gözlenen hızlı gelişmeler tamamlayıcı tıp tedavilerin kullanımında artışı da beraberinde getirmiştir.

Tamamlayıcı tıp modern tıbbi tedavi ile birlikte, tıbbi tedaviye ek olarak uygulanan tedavi ve bakım sistemi midir? 
Amerika Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yapmış olduğu tanım bu alanda en çok kabul edilen tanım olmuştur.

Bu tanıma göre :

"Tamamlayıcı ve Alternatif tıp; belirli bir zaman diliminde belli bir toplum veya kültürdeki politik olarak baskın olan sağlık sisteminin dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden teori ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanı" dır.

  1. Tamamlayıcı tıp
  2. Alternatif tıp
  3. Destekleyici tıp
  4. Bütüncül tıp-holistik tıp
  5. Entegratif tıp
  6. Önleyici-koruyucu tıp

Adına ne dersek diyelim, beden-zihin-ruh sağlığımıza bütüncül açıdan bakmak, geçmişten gelen ve elenerek denenmiş tüm doğru bilgilerin mevcut standart iyileştirici yöntemlerle birleştirilmesi  ve bu bilginin halkın sağlığı faydasına sunulması  gerekiyor.  Kutsal hekimlik mesleğine bu bütüncül yaklaşım büyük fayda getirecektir.