MEDİTASYON

Meditasyon, 5000 yıl öncesinden beri dünyanın çeşitli yerlerinde ruhsal ve bedensel iyileşme uygulamaları olarak bilinir. Meditasyon kelimesinin Latincede “mediatri” yani düşünce, yoğun düşünce, tefekkür den geldiği söylenir.

Meditasyonu  dünyada beden-zihin bütünlüğüne yönelik  ilk girişim ve bugün de dünyada yaygın kullanılan uygulama olduğunu biliyoruz.

Meditasyon tanımında tam bir anlaşma olmadığı için tek bir  cümleye sığdıramıyoruz. Bu konuda bilgi ve uygulamalarımız arttıkça meditasyon teknikleri arasındaki çok farklı gözüken uygulamaların ortak noktalarını daha iyi görebileceğiz.
Bu ortak noktalar:

 • net olarak tarif edilebilen bir tekniği kullanmak
 • kas gevşemesini sağlaması
 • zihinsel gevşemeyi sağlaması
 • kendini telkin durumu
 • dikkati odaklama veya çapa atma dır.

Bu şekilde yapılan meditasyonla sakinlik içinde bir farkındalık gelişir ve kişi daha dengeli bir duruma gelir. Tekrar tekrar yaşanan meditasyon deneyimlemeleriyle kişi daha pozitif, daha dengeli ve daha huzurludur. Düzenli meditasyon yapanlarda; kişinin dikkati, öğrenmesi ve algısı gelişmiştir.
Meditasyon dediğimizde bazı meditasyon teknikleri zihnimizde çağrışım yapar. Bunların içinde dünya çapında kabul gören teknikleri sıralarsak:

 • MANTRA MEDİTASYONU ( Transandantal Meditasyon, Relaksasyon Response, Standardize klinik metod)
 • VİPASSANA MEDİTASYON
 • ZEN BUDİST MEDİTASYON
 • YOGA
 • TAI CHI
 • QI GONG

Peki bu tekniklerin farkları nelerdir?,  faydaları nelerdir?, niçin tercih edilir?, kimler öğretir?, niçin öğretirler?...

Ben kendim ayrıca özel bir  meditasyon yöntemi geliştirdiğim için, yukarıdaki teknikleri siz sevgili okuyuculara tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışacağım;

Meditasyon tekniğinizi seçerken sormanız gereken anahtar sorular şunlar olmalıdır:

Meditasyon uygulamalarında ana öge nedir? (Nefes, ezgi, mantra, gevşeme....)
-     Nefes alma nasıldır? Yukardaki komponentlerle uyumlumudur? Nefes pasif midir, doğrudan mıdır?
-     Her tip meditasyon için dikkat nereye yönlenmiştir (mantra?, nefes?, imaj?, hiçbirşey?)
-     İnanç ve ruhsallık ne kadar meditasyonun içinde?
-     Meditasyon uygulaması için ne kadar aralıkla yapılması ve kişisel yada gurup uygulamaları gereksinimi nedir?
-     Meditasyon uygulamasının başarısı hangi kriterle ölçülüyor? 
-     Meditasyonun tedavi için kullanımı var mı?
-     Meditasyonun etkisini değiştiren etkenler nelerdir?

Ve genel olarak Meditasyonun fizyolojik ve nörofizyolojik etkileri nelerdir?, ne kadar araştırılmış ve ne kadar bilimseldir?

TRANSANDANTAL MEDİTASYON;
TM, Hindistanın geleneksel vedik uygulamasından Maharishi Mahesh Yogi tarafından geliştirilmiştir. Burada zihinden mantra tekrarlanarak zihin boşaltılır ve trans haline ulaşılır. 

Nefes pasiftir ?
Hiçbirşeye konsantre olmazlar. Trans hali süresince eğer transtan çıkılırsa tekrar mantra kullanılarak trans haline dönülür.  
İnanç olarak Maharishinin geliştirdiği birleşik alan teorisine bağlıdır.
TM uygulaması 7 günde öğretilir. Her yaş, eğitim ve kültür seviyesindekiler öğrenip uygulayabilir. Bu teknikte günde iki defa 15-20 dakika genellikle kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce uygulanır. 
Bu metodun başarı değerlendirmesi tecrübeli TM öğretmeni tarafından yapılır.

Relaksasyon Response;
RR, Harvard kardiyoloğu Herbert Benson tarafından 1970 yıllarda sempatik sinir sisteminin self indüksiyon ile azaltılmasına verdiği isimdir. Savaş veya kaç cevabına yol açan sinir  sisteminde hiperaktivitenin zıddıdır. TM gibi bu tekniğin sempatik sistemin uyurılmasını azalttığını hipertansiyon araştırmalarında gözlemiştir. Pekçok tekniğin relaksasyon response komponentini içerdiğini söylemektedir. Judaismde, Hıristiyanlıkta, İslamdaki sufizmde, mental ve fiziksel metod olarak bir kelimenin, bir sesin veya bir duanın tekrarlanması ile pasif duruma geçilir. Bu durum sadece bir relaksasyon durumu veya uykuya benzer durum değildir. Bu durum aynı zamanda özel talimatlara bağlılık halini getiren bir haldir.
RR uygulamasında kişi rahat bir yere oturur, bağdaşta kurabilir. Gözler kapalı, kaslar  ayaktan yüze doğru rahat ve gevşek hale getirilir. Kişi gevşedikten sonra göz açılabilir veya kapalı devam edebilir. Bu halde nefese odaklanır, nefes burundan alınır ve verilir, nefes verilirken her seferinde  “mantra” kelimesi hafifçe söylenir.  Böylece devam edilerek meditasyonun sonunda birkaç dakika sakince oturulup bitirilir. Bu tekniğin yeni versiyonlarında vücut tarama, belli bölgelere odaklanma yapılır.
Nefes  aktiftir. Burundan  doğal ritimle solunur. 
Konsantrasyon nefesedir, mantra nefesi verirken söylenir.
Bir din veya inanca bağlı değildir. 
5 dakikalık  derste öğretilir. Uygulama günde iki defa 15-20 ser dakika yapılır. 
Metodun başarısı meditatörün subjektif değerlendirmesine bağlıdır.

Klinik Standardize Meditasyon (CSM);
1970 lerde Princenton Universitesinde Patricia Carrington tarafından geliştirilmiştir. Klasik Hint mantra meditasyonunu modifiye etmiştir. Kişi 16 sanskrit mantradan birini seçer. Rahat bir yere oturur. Gözünü hoş bir objeye tespitler. Seseli olarak mantrasını tekrarlar ve yavaşça sesini azaltarak mantrayı zihinden tekrarlayan durumda gözlerini kapatarak mantraya devam eder. 
Nefes pasiftir. Mantraya bağlı değildir.
Konsantrasyon yoktur. Ama düşünceleri engellemez ve mantraya döner.
Herhangibir inanç veya dine bağlı değildir. 
Birer saatlik iki derste öğretilir. Uygulama günde iki defa 20 ser dakika yapılır. 
Metodun başarısı meditatörün subjektif değerlendirmesine bağlıdır.

YOGA kısaca beden ve zihin bütünlüğünü hedefler.  Kendi içinde ayrıldığı tekniklerin fazlalığı nedeniyle isimlerini saymakla yetineceğiz:

Kundalini Yoga
Shaja Yoga
Hatha Yoga
Bikram Yoga
Vini Yoga
Iyenar Yoga
Sudarshan Kriya Yoga ve diğer Yogalar…

TAI CHI
Tai Chi (Tai Chi Ch’uan, T’ai Chi Ch’uan, Taijiquan, Taiji, T’ai Chi) 13 yüzyıla kadar gider. Beş ana stili  (Yang, Chen, Sun, Wu “Jian Qian”, ve Wu “He Qin”) vardır. 
QI GONG
Qi Gong, “enerji iyileştirme” kategorisindeki uygulamalardan (Reiki, terapötik dokunuş, Kore usulu Chundosunbup gibi) biridir. Qi Gong 3000 yıl öncesinden geleneksel çin tıbbının temeli olarak bilinir. Tai Chi gibidir. Aralarındaki fark Tai Chi aslında bir savaş sanatıdır. Qi Gongda içsel Qi enerjisinin akışı gözlenir. Örneğin, qi kollarından aşağı akıyor ve romatizman iyileşiyor gibi. Qi Gongun eksternal ve internal olarak iki şekli vardır. Eksternal şekli meditatif olmayıp diğer kişiyi iyileştirmek amaçlıdır. Qi Gongun binlerce uygulama şekli var olup başlıcaları Taoist, Budist, Confucian, Medikal ve Savunma  formudur
Nefes aktiftir, çeşitli teknik uygulanır. 
Dikkat içsel qi enerjisinedir.
Özel bir ruhsal veya dinsel inanç gerektirmez.
Uygulama günde 2 defa 20-30 dakika 
Başarı Qi Gong ustası değerlendirmesiyledir.
Meditasyondan beklenen yararın maksimum olarak sağlanabilmesi için, kişinin kendisine en uygun meditasyon tekniğini seçmesi önemlidir.
Sevgili okuyucular, ruhsal ve bedensel iyileşme yolunda en doğal ve sağlıklı teknik olan Meditasyon konu olduğunda  artık daha çok soru sorarak kendinize meditasyon yolunda iyi bir araç edinmenizi diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla
Dr. Erol ERGÜLER